ZAPRASZAM DO GABINETU STOMATOLOGICZNEGO MOJEJ ŻONY

Zaburzenia hormonalne

W ramach prowadzonej praktyki proponuję Paniom kompleksową diagnostykę i leczenie zaburzeń endokrynologicznych .

Niezależnie od wieku kobiety równowaga hormonalna jest niezbędnym elementem pełnego zdrowia i prawidłowego funkcjonowania nie tylko w zakresie ginekologii ,lecz w zakresie całego organizmu. Endokrynologia ginekologiczna w swoim zakresie obejmuje szeroki zakres jednostek chorobowych wynikających z zaburzenia równowagi osi hormonalnej podwzgórze –przysadka- jajnik

Do najczęstszych zaburzeń o podłożu hormonalnym zalicza się zaburzenia miesiączkowania. Zaburzenia miesiączkowania u młodych kobiet i dziewcząt stanowią istotny problem dla wielu lekarzy ginekologów . Największy odsetek rzadkich miesiączek lub wtórnego braku miesiączki istnieje u kobiet bardzo młodych poniżej 16 roku życia.

Regularność miesiączkowania stabilizuje się zazwyczaj w ok. 14 miesięcy po menarche czyli po pierwszej miesiączce .

Kolejnym problemem mogącym mieć związek z zaburzeniami hormonalnymi jest bolesne miesiączkowanie które pojawia się zwykle w 10-12 miesięcy po rozpoczęciu miesiączkowania. Okres po pierwszej miesiączce – postmenarche charakteryzuje się cyklami bezowulacyjnymi.

Pełne cykle owulacyjne pojawiają się zwykle po 2-3 latach. Regularne cykle miesiączkowe występują wówczas, gdy zachowana jest pełna równowaga układu hormonalnego .

Nieustabilizowana czynność układu podwzgórze-przysadka-jajnik u dojrzewających dziewcząt jest często przyczyną niewydolności lutealnej, przebiegającej w postaci: oligomenorrhoea (rzadkie miesiączkowanie) oraz metrorrhagia juwenilis (krwawień młodocianych).

Rzadkie miesiączkowanie lub brak miesiączki pojawiać się może w przypadku wzmożonej aktywności fizycznej, oraz w korelacji ze stanem psychicznym pacjentki

Jakakolwiek interwencja mająca na celu leczenie nieprawidłowych krwawień powinna być uprzednio w pełni zdiagnozowana i wyjaśniona . Dopiero taki stan daje nam pewność skutecznego i bezpiecznego leczenia

Problem zaburzeń miesiączkowania u młodych kobiet jest problemem narastającym . Wynika to najprawdopodobniej z coraz wcześniejszego występowaniem menarche, a co za tym idzie niedojrzałością układu podwzgórze-przysadka.

Około 40% oligomenorrhea, amenorrhea (brak miesiączkowania) jest spowodowane stresem Również u kobiet z cyklami owulacyjnymi stosującymi antykoncepcję hormonalną przez dłuższy czas spotykamy się z występowaniem rzadkiego miesiączkowania lub wtórnym brakiem miesiączki.

Niewątpliwie ogromne znaczenie dla naszej diagnostyki ma wykonanie badań hormonalnych pozwalających na dokładną ocenę stężeń poszczególnych hormonów. W przypadku wykrycia nieprawidłowości badania hormonalne przeprowadzamy kilkakrotnie w celu określenia ich poziomu w poszczególnych fazach cyklu miesiączkowego.

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco!